O projekcie

Projekt „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe


Czytaj więcej

Ostatnio w aktualnościach

fundusze europejskie
podkarpackie
urzad pracy rzeszow
unia europejska