Zakończenie staży zawodowych w ramach I edycji projektu „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie”

Zakończenie staży zawodowych w ramach I edycji projektu „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie”

Z przyjemnością informujemy,  iż w ramach projektu „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek...

Czytaj więcej