Aktualności

Spotkanie podsumowujące I edycję projektu

Spotkanie podsumowujące I edycję projektu

W dniu 01.02.2018 r. odbyło się spotkanie podsumowujące po zakończeniu I edycji projektu  „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu...

Czytaj więcej
Zakończenie staży zawodowych w ramach I edycji projektu „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie”

Zakończenie staży zawodowych w ramach I edycji projektu „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie”

Z przyjemnością informujemy,  iż w ramach projektu „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek...

Czytaj więcej
Rozpoczęły się staże zawodowe w ramach II edycji projektu

Rozpoczęły się staże zawodowe w ramach II edycji projektu

W dniach 13.09.2017 i 20.09.2017 uczestnicy II edycji projektu "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie" rozpoczęli staże zawodowe u wybranych przez siebie pracodawców. Staże stanowią ostatnią formę wsparcia w ramach projektu i będą trwać 8 miesięcy , a po ich zakończeniu na uczestników projektu...

Czytaj więcej
Trwają szkolenia zawodowe i kompetencyjne w ramach II edycji projektu

Trwają szkolenia zawodowe i kompetencyjne w ramach II edycji projektu

Trwają szkolenia zawodowe i kompetencyjne, które są trzecią formą wsparcia oferowaną w ramach projektu "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie". Uczestnicy II edycji projektu biorą udział w następujących szkoleniach zawodowych i kompetencyjnych: - Kucharz, - Opiekun osób starszych, - Opiekun...

Czytaj więcej
Rozpoczęły się szkolenia zawodowe i kompetencyjne w ramach II edycji projektu

Rozpoczęły się szkolenia zawodowe i kompetencyjne w ramach II edycji projektu

W dniu 09.08.2017 r. część uczestników II edycji projektu rozpoczęło szkolenia zawodowe i kompetencyjne, które są trzecią formą wsparcia oferowaną w ramach projektu "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie". Uczestnicy II edycji projektu biorą udział w następujących szkoleniach zawodowych i...

Czytaj więcej
Projekt „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” - II edycja już trwa

Projekt „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” - II edycja już trwa

Projekt „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” realizowany przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.   Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) przez minimum 29 osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP,...

Czytaj więcej
WYNIKI REKRUTACJI PRACODAWCÓW - II EDYCJA

WYNIKI REKRUTACJI PRACODAWCÓW - II EDYCJA

Niniejszym przedstawiamy wyniki rekrutacji pracodawców do projektu „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” w ramach I edycji. Lista rankingowa pracodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajduje się poniżej. Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji pracodawców do...

Czytaj więcej
Zakończenie rekrutacji pracodawców do projektu - II edycja

Zakończenie rekrutacji pracodawców do projektu - II edycja

Informujemy, iż w dniu 04.07.2017 r. zakończono rekrutację pracodawców do projektu „STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe, Oś Priorytetowa...

Czytaj więcej
Zmiana Regulaminu przyznawania zwrotu kosztów dojazdu

Zmiana Regulaminu przyznawania zwrotu kosztów dojazdu

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 czerwca br. dokonaliśmy zmiany w Regulaminie przyznawania zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu “Staż + Szkolenie = Zatrudnienie”. Zmiany dotyczą sposobów rozliczania kosztów dojazdu. Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym regulaminem wszystkich...

Czytaj więcej
Informacja o przedłużeniu terminu rekrutacji dla pracodawców

Informacja o przedłużeniu terminu rekrutacji dla pracodawców

Informujemy, że wydłużamy termin przyjmowania Wniosków o przyjęcie na staż w ramach projektu pt. "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie". Rekrutacja dla pracodawców potrwa do dnia 04.07.2017 r. Serdecznie zapraszamy do składania Wniosków o przyjęcie na staż. DOKUMENTY REKRUTACYJNE...

Czytaj więcej
fundusze europejskie
podkarpackie
urzad pracy rzeszow
unia europejska