Aktualności

RUSZYŁA REKRUTACJA KANDYDATÓW DO II EDYCJI PROJEKTU

RUSZYŁA REKRUTACJA KANDYDATÓW DO II EDYCJI PROJEKTU

W dniu 27.03.2017 r. ruszyła rekrutacja do projektu pt. "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie". Rekrutacja potrwa do dnia 21.04.2017 r. Zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych. DOKUMENTY REKRUTACYJNE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA". Przypominamy, że aby...

Czytaj więcej
Informacja o planowanym terminie rekrutacji do projektu (II edycja)

Informacja o planowanym terminie rekrutacji do projektu (II edycja)

Informujemy, że w dniu 27.03.2017 r. rozpocznie się rekrutacja do II edycji projektu pt. "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie" realizowanym przez PARR S.A. w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej
Udostępniliśmy Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych

Udostępniliśmy Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 marca br. udostępniliśmy Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach projektu “Staż + Szkolenie = Zatrudnienie”. Regulamin jest dostępny do pobrania w zakładce "Pliki do pobrania".

Czytaj więcej
Zmiana Regulaminu rekrutacji pracodawców do projektu

Zmiana Regulaminu rekrutacji pracodawców do projektu

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 marca br. dokonaliśmy zmiany w “Regulaminie rekrutacji pracodawców do projektu” w ramach projektu “Staż + Szkolenie = Zatrudnienie”. Zmiana dotyczy terminu realizacji projektu. Zmieniony Regulamin rekrutacji pracodawców do projektu jest dostępny do...

Czytaj więcej
Zmiana Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Zmiana Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 marca br. dokonaliśmy zmiany w “Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie” w ramach projektu “Staż + Szkolenie = Zatrudnienie”. Zmiana dotyczy terminu realizacji projektu. Zmieniony Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie jest dostępny do...

Czytaj więcej
WYNIKI REKRUTACJI PRACODAWCÓW - I EDYCJA

WYNIKI REKRUTACJI PRACODAWCÓW - I EDYCJA

Niniejszym przedstawiamy wyniki rekrutacji pracodawców do projektu „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” w ramach I edycji. Lista rankingowa pracodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajduje się poniżej. Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji pracodawców do...

Czytaj więcej
Zakończenie rekrutacji pracodawców do projektu

Zakończenie rekrutacji pracodawców do projektu

Informujemy, iż w dniu 24.02.2017 r. zakończono rekrutację pracodawców do projektu „STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe, Oś Priorytetowa...

Czytaj więcej
Informacja o przedłużeniu terminu rekrutacji dla pracodawców

Informacja o przedłużeniu terminu rekrutacji dla pracodawców

Informujemy, że wydłużamy termin przyjmowania Wniosków o przyjęcie na staż w ramach projektu pt. "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie". Rekrutacja dla pracodawców potrwa do dnia 24.02.2017 r. Serdecznie zapraszamy do składania Wniosków o przyjęcie na staż. DOKUMENTY REKRUTACYJNE...

Czytaj więcej
Rozpoczęcie grupowego poradnictwa zawodowego - 1 grupa

Rozpoczęcie grupowego poradnictwa zawodowego - 1 grupa

W dniu 09.02.2017 r. pierwsza grupa uczestników projektu rozpoczęła grupowe poradnictwo zawodowe, które jest drugą formą wsparcia oferowaną w ramach projektu "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie". Celem grupowego poradnictwa zawodowego jest nabycie przez uczestników projektu praktycznych...

Czytaj więcej
UWAGA !!! - Zmiana harmonogramów doradztwa zawodowego

UWAGA !!! - Zmiana harmonogramów doradztwa zawodowego

UWAGA !!! Informujemy, że zmianie uległ Harmonogram doradztwa indywidualnego. Nowy harmonogram znajduje się w zakładce "PLIKI DO POBRANIA - Dokumenty dla Uczestników Projektu".

Czytaj więcej
fundusze europejskie
podkarpackie
urzad pracy rzeszow
unia europejska