Aktualności

Projekt „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” - II edycja już trwa

Projekt „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” - II edycja już trwa

Projekt „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” realizowany przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.   Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) przez minimum 29 osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP,...

Czytaj więcej
WYNIKI REKRUTACJI PRACODAWCÓW - II EDYCJA

WYNIKI REKRUTACJI PRACODAWCÓW - II EDYCJA

Niniejszym przedstawiamy wyniki rekrutacji pracodawców do projektu „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” w ramach I edycji. Lista rankingowa pracodawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajduje się poniżej. Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji pracodawców do...

Czytaj więcej
Zakończenie rekrutacji pracodawców do projektu - II edycja

Zakończenie rekrutacji pracodawców do projektu - II edycja

Informujemy, iż w dniu 04.07.2017 r. zakończono rekrutację pracodawców do projektu „STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe, Oś Priorytetowa...

Czytaj więcej
fundusze europejskie
podkarpackie
urzad pracy rzeszow
unia europejska